Kroužky

V rámci školní družiny lze navštěvovat následující kroužky:

Šikovné ruce

V kroužku šikovné ruce děti tvoří výrobky z různých materiálů (vlna, dřevo, papír, hedvábí, textil, přírodniny apod.) a za použití různých technik. Hotové výrobky si odnášejí domů.

Kroužek probíhá vždy v úterý od 13:30 - 15:00.

Kroužek vede Veronika Vodičková

Šikovné ruce (se zaměřením na práci se dřevem)

Na kroužku se děti seznámí s prací se dřevem. Učí se pracovat s nástroji jako dláto, palice, nožík a smirkový papír a další. Hotové výrobky si odnášejí děti domů. 

Kroužek probíhá ve čtvrtky v čase 13:30 - 15:30

Kroužek vede Mgr. Marek Vodička

Dramatický kroužek

V divadelním kroužku se děti učí vlastnímu projevu i spolupráci ve skupině pomocí dramatických cvičení, dvakrát do roka secvičí představení, které je pak představeni na školní besídce rodičům a přátelům školy.

letos neprobíhá - divadlo součást vyučování


Podívejte se, kde aktivity družiny probíhají » .

poslední aktuality

Informace rodičům – září 2021

Milí rodiče, 

těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu 1. 9. 2021 na školní zahradě, kde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků. Od čtvrtka 2. 9. 2021 bude ve škole již možnost obědu a odpolední družiny. Dále bychom Vás chtěli informovat, že dne 2. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne ve škole dle nařízení MŠMT screeningové testování dětí antigenními testy. Testování bude probíhat stejně jako v minulém školním roce.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který se uskuteční ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2021. Tento rok bude z důvodu mimořádného opatření a nařízení vlády zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. V tomto roce bude z důvodu vyhlášení krizových opatření probíhat zápis bez osobní účasti dětí. Zápis proběhne v období od 19. dubna do 30. dubna 2021. Čtete dále pro podrobnosti...

Návrat dětí do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 se Vaše děti mohou konečně opět vrátit do školy. Abychom mohli školu otevřít, byla nám z MŠMT zaslána řada opatření, především povinné testování a používání chirurgických roušek (u dětí), případně respirátorů (u dospělých). 

Na ZŠ neprobíhá od 1. 3. 2021 prezenční výuka

Milí rodiče, prezenční výuka na základních a středních školách byla nařízením vlády od 1. 3. 2021 do 21.3. 2021 zrušena. Na naší základní škole neprobíhá tedy od 1. 3. 2021 prezenční výuka dětí. Výuka dětí pokračuje nadále formou distančního vzdělávání. Čtete dále pro podrobnosti...


Strana 1 z 10
Starší »