Kroužky

V rámci školní družiny lze navštěvovat následující kroužky:

Šikovné ruce

V kroužku šikovné ruce děti tvoří výrobky z různých materiálů (vlna, dřevo, papír, hedvábí, textil, přírodniny apod.) a za použití různých technik. Hotové výrobky si odnášejí domů.

Kroužek probíhá vždy ve středu od 13:30 - 15:00.

Kroužek vede M.A. Eliška Salabová.

Šikovné ruce (se zaměřením na práci se dřevem, kamenem a kovem)

Na kroužku se děti seznámí s prací se dřevem nebo kamenem. Učí se pracovat s nástroji jako dláto, palice, nožík a smirkový papír a další. Hotové výrobky si odnášejí děti domů. 

Kroužek probíhá v lichý týdnech ve čtvrtek od 13:30 - 15:00.

Kroužek vede Mgr. Vlastimil Trnka.

Dramatický kroužek

V divadelním kroužku se děti učí vlastnímu projevu i spolupráci ve skupině pomocí dramatických cvičení, dvakrát do roka secvičí představení, které je pak představeni na školní besídce rodičům a přátelům školy.

Kroužek probíhá v sudých týdnech ve čtvrtek od 13:30 - 15:00.

Kroužek vede Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová.

Objevujeme přírodu (Přírodovědný kroužek)

Během kroužku děti budou co nejvíce času trávit v přírodě a okolí školy. Budeme objevovat krásu a rozmanitost přírody, pozorovat její proměny v cyklu roku, učit se ji vnímat a pečovat o ni. 

Kroužek probíhá vždy v úterý od 13:30 - 15:00.

Kroužek vede Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová.

Podívejte se, kde aktivity družiny probíhají » .

poslední aktuality

První školní den v Nové Vsi nad Popelkou

V pondělí 2.září jsme se opět sešli ve třídě naší základní školy v Nové Vsi nad Popelkou, abychom slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali nové prvňáčky.

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti k zápisu do naší Mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou, který se koná v pondělí 6.5.2019 v čase od 14:00 do 16:30.

Zápis prvňáčků do ZŠ na r. 2019/2020

Srdečně Vás s předškoláky zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020, který proběhne 25. dubna 2019 v 16hod v prostorách Základní školy v Nové Vsi nad Popelkou. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Masopust 2019

Ve čtvrtek 28.února se před samoobsluhou v Nové Vsi nad Popelkou sešly různé masky například: Masopust, Půst, hroznové víno, drak, král a další.

Hudební setkání se starými nástroji

Velkým zážitkem pro děti ze školy, školky i pro paní učitelky bylo hudební setkání s Michalelem Pospíšilem, které proběhlo v sále ZUŠ v Nové Pace.

Strana 1 z 8
Starší »