Fotografie 2015/2016

Hudební setkání se starými nástroji

Velkým zážitkem pro děti ze školy, školky i pro paní učitelky bylo hudební setkání s Michalelem Pospíšilem, které proběhlo v sále ZUŠ v Nové Pace. Pan Pospíšil je hudebník,  který žije starou hudbou, hraje na starodávné nástroje a hlavně vše, co v něm žije dokáže poutavě předat malým i velkým divákům. Díky němu jsme se dozvěděli,  co je to „cink“, niněra, šalamajka a další starodávné nástroje. Dokonce jsme si mohli na některé zahrát a společně zazpívat.  Během setkání na nás dýchlo to pravé poslání hudby a zpěvu. Byly člověku  každodenním průvodcem při práci i při zábavě.


Jarní vyrábění

Fotografie z Jarního tvoření 21. 3. 2016. Blížící se Velikonoce jsme si připomněli u společného jarního vyrábění. Zdobila se vejce, kouzlili se otvírací květiny na vodě, tvořili se jarní závěsné věnečky s ptáčky z papíru, krásné proutěné velikonoční klícky. Všichni pracovali s nadšením a domů si odnášeli překrásné výtvory, které mohou použít na velikonočně výzdobu.


Vynášení Moreny - Smrtky

Fotografie z vynášení Moreny - Smrtky 15. 3. 2016. Počasí nám přálo, dokonce zasněžilo,  a tak jsme se  letos se zimou, v podobě tradiční Moreny, mohli rozloučit vskutku ukázkově.  Za doprovodu písní a pokřiků jsme doputovali až k místní Popelce, Morenu zapálili a poslali po proudu potůčku až do zimního království. Letos byla opravdu nazlobená, že jsme ji spálili šat. Upalovala bleskovou rychlostí pryč, sotva jsme ji stačili zamávat.  Zato sluníčko bylo spokojené, na cestě zpátky vykouklo z mraků a pozdravilo nás jemným paprskem.


Karneval v MŠ

Fotografie z karnevalu 26. 2. 2016. Opět po roce jsme se mohli všichni pobavit na karnevalovém veselí, přišli mezi nás tradiční pohádkové postavy i ty z moderní doby. Všichni jsme si to užili u zajímavých soutěží, tancování a nakonec nás čekala malá odměna v podobě bonbónů, které jsme si poslepu museli najít a ustřihnout.


Vánoční besídka s vyráběním

Před Vánoci jsme se opět sešli, abychom se vánočně naladili. Nejprve jsme shlédli betlémský příběh o narození Ježíška v podání šikovných školáků s doprovodem nástrojů pod vedením paní ředitelky. Děti z MŠ si připravili krátké pásmo básniček a písniček s pohybem, něco také přidaly i paní učitelky, aby v tom děti nenechaly samotné. Pobavily je děti i rodiče. Po vánočním naladění jsme se všichni společně vrhli do vyrábění s vánoční tématikou. Vznikaly krásné tradiční jablíčkové svícínky, skládané hvězdy z papíru a další vánoční dekorace.


Okénko do MŠ

Z letošního školního roku máme za sebou dva měsíce plné zajímavých činností. Vedle plavání, pohádky v Tylově divadle v Lomnici nad Popelkou „Sůl nad zlato“, seznamování s anglickým jazykem a dalších zajímavých denních činností jsme se zúčastnili v mateřské škole Lvíček programu s vycvičenými psy, kde se děti učily, jak se chovat v přítomnosti cizích psů, psi nám předvedli reakce na naše dobré i špatné chování. To bylo pro děti velkým překvapením a doufejme, že si něco uložily do svých srdíček.

V období ovoce a zeleniny si děti upekly jablíčka v županu a moc se jim to líbilo. Hlavně, že si svůj výrobek mohly sníst, ale kousek na ochutnání rodičům každé dítě nechalo a nikdo bez dobroty ze školky neodešel.


Hokejisti ve škole a školce

Jedno odpoledne našim starším dětem a žákům ze školy předvedli členové hokejového klubu z Lomnice nad Popelkou, jak je hokej zajímavá hra a pozvali nás na bruslení do zimního stadionu. Bruslení pro školáky a starší děti z MŠ začne hned po skončení plavání od 20. 11. 2015 na stadionu v Lomnici nad Pop. pod vedením zkušených trenérů.


Podzimní vyrábění - tentokrát domečky pro skřítky

Čas strávený se svými dětmi je tou nejlepší investicí v životě. Doma se na nás valí spousta povinností a tak jsme rádi, že si mamky i někteří taťkové a babičky udělali čas a přišli na společné „Podzimní vyrábění“, které se v naší školce stalo již tradicí. Pod rukama šikovných dospělých a dětí vznikly opravdu kouzelné postavičky, zvířátka a neskutečně pohádkové domečky pro skřítky i víly, které ozdobily naši školu. O to více radosti, že jsme tvořili pouze z darů přírody a všeho, co můžeme nalézt, jen se stačí porozhlédnout. Naší odměnou byly rozzářené oči dětí i rodičů, že se díla zdařila více než dobře a že jsme si to společně opravdu užili. Děkujeme, že jste si jedno odpoledne ušetřili pro své děti a podzimní čas přivítali s noblesou a tvůrčím zápalem. Krásu vzniklých prací vám přiblíží několik fotografií.