Režim dne

Průběh dne

6.30 – 8.30 hodin: nástup dětí
6.45 – 8.20 hodin: spontánní hra
10.00 – 11.30 hodin: vycházka (podle počasí)
14.30 – 16.00 hodin: (odpolední činnosti)

Činnosti dětí řízené pedagogem:

8.20 – 8.45 hodin: ranní cvičení
9.00 – 10.00 hodin: činnosti podle výchovného programu
10.00 – 11.30 hodin: vycházka
12.30 – 14.15 hodin: odpočinek, spánek

Stravování

8.45 – 9.00 hodin přesnídávka
11.30 – 12.30 hodin oběd
14.15 – 14.30 hodin odpolední přesnídávka

Pojetí činností

Uvedené časové údaje mohou být upravované podle potřeby aktuální situace. Klademe důraz na integrované vzdělávání, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit dítěti vytvářet si reálný obraz světa prožitkovým učením, učením hrou a různými činnostmi. Vyhovuje nám tvoření okruhů, tématických celků a jejich podtémat. Snažíme se, aby činnosti zvolené k těmto tématům měly všechny základní znaky, jimiž jsou: 

  • Spontaneita – vlastní chuť k činnostem
  • Pronikání do reality, radost z poznávání nového
  • Komunikativnost, prostor pro aktivitu,tvořivost
  • Manipulace, experimentování a hra

Dbáme na to, aby řízené činnosti byly prožitkové. Volíme takové metody a formy, které řízený proces učení co nejvíce přibližují spontánnímu učení dítěte. Máme na paměti dodržování rovnováhy mezi přímým řízením činnosti, svou nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním všech dalších situací a okolností, které se přihodí. Při skladbě režimu dne se snažíme především respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Spát chodí všechny děti, které nejdou po obědě domů. Necháme je při poslechu čtené nebo reprodukované pohádky odpočinout a pak předškolní děti, které nemají potřebu spát, mohou si na lehátku prohlížet knížku, jiné se mohou u připraveného stolečku věnovat připravené klidové činnosti (kreslení, skládání puzzlí…..).

Seznamte se s otvíracímí hodinami MŠ »

poslední aktuality

Informace rodičům – září 2021

Milí rodiče, 

těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu 1. 9. 2021 na školní zahradě, kde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků. Od čtvrtka 2. 9. 2021 bude ve škole již možnost obědu a odpolední družiny. Dále bychom Vás chtěli informovat, že dne 2. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne ve škole dle nařízení MŠMT screeningové testování dětí antigenními testy. Testování bude probíhat stejně jako v minulém školním roce.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který se uskuteční ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2021. Tento rok bude z důvodu mimořádného opatření a nařízení vlády zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. V tomto roce bude z důvodu vyhlášení krizových opatření probíhat zápis bez osobní účasti dětí. Zápis proběhne v období od 19. dubna do 30. dubna 2021. Čtete dále pro podrobnosti...

Návrat dětí do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 se Vaše děti mohou konečně opět vrátit do školy. Abychom mohli školu otevřít, byla nám z MŠMT zaslána řada opatření, především povinné testování a používání chirurgických roušek (u dětí), případně respirátorů (u dospělých). 

Na ZŠ neprobíhá od 1. 3. 2021 prezenční výuka

Milí rodiče, prezenční výuka na základních a středních školách byla nařízením vlády od 1. 3. 2021 do 21.3. 2021 zrušena. Na naší základní škole neprobíhá tedy od 1. 3. 2021 prezenční výuka dětí. Výuka dětí pokračuje nadále formou distančního vzdělávání. Čtete dále pro podrobnosti...


Strana 1 z 10
Starší »