Režim dne

Průběh dne

6.30 – 8.30 hodin: nástup dětí
6.45 – 8.20 hodin: spontánní hra
10.00 – 11.30 hodin: vycházka (podle počasí)
14.30 – 16.00 hodin: (odpolední činnosti)

Činnosti dětí řízené pedagogem:

8.20 – 8.45 hodin: ranní cvičení
9.00 – 10.00 hodin: činnosti podle výchovného programu
10.00 – 11.30 hodin: vycházka
12.30 – 14.15 hodin: odpočinek, spánek

Stravování

8.45 – 9.00 hodin přesnídávka
11.30 – 12.30 hodin oběd
14.15 – 14.30 hodin odpolední přesnídávka

Pojetí činností

Uvedené časové údaje mohou být upravované podle potřeby aktuální situace. Klademe důraz na integrované vzdělávání, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit dítěti vytvářet si reálný obraz světa prožitkovým učením, učením hrou a různými činnostmi. Vyhovuje nám tvoření okruhů, tématických celků a jejich podtémat. Snažíme se, aby činnosti zvolené k těmto tématům měly všechny základní znaky, jimiž jsou: 

  • Spontaneita – vlastní chuť k činnostem
  • Pronikání do reality, radost z poznávání nového
  • Komunikativnost, prostor pro aktivitu,tvořivost
  • Manipulace, experimentování a hra

Dbáme na to, aby řízené činnosti byly prožitkové. Volíme takové metody a formy, které řízený proces učení co nejvíce přibližují spontánnímu učení dítěte. Máme na paměti dodržování rovnováhy mezi přímým řízením činnosti, svou nepřímou účastí na spontánní hře dětí a využíváním všech dalších situací a okolností, které se přihodí. Při skladbě režimu dne se snažíme především respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku. Spát chodí všechny děti, které nejdou po obědě domů. Necháme je při poslechu čtené nebo reprodukované pohádky odpočinout a pak předškolní děti, které nemají potřebu spát, mohou si na lehátku prohlížet knížku, jiné se mohou u připraveného stolečku věnovat připravené klidové činnosti (kreslení, skládání puzzlí…..).

Seznamte se s otvíracímí hodinami MŠ »

poslední aktuality

První školní den v Nové Vsi nad Popelkou

V pondělí 2.září jsme se opět sešli ve třídě naší základní školy v Nové Vsi nad Popelkou, abychom slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali nové prvňáčky.

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti k zápisu do naší Mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou, který se koná v pondělí 6.5.2019 v čase od 14:00 do 16:30.

Zápis prvňáčků do ZŠ na r. 2019/2020

Srdečně Vás s předškoláky zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020, který proběhne 25. dubna 2019 v 16hod v prostorách Základní školy v Nové Vsi nad Popelkou. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Masopust 2019

Ve čtvrtek 28.února se před samoobsluhou v Nové Vsi nad Popelkou sešly různé masky například: Masopust, Půst, hroznové víno, drak, král a další.

Hudební setkání se starými nástroji

Velkým zážitkem pro děti ze školy, školky i pro paní učitelky bylo hudební setkání s Michalelem Pospíšilem, které proběhlo v sále ZUŠ v Nové Pace.

Strana 1 z 8
Starší »