Přihlášení, platby

  • Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování . Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny, který je k dispozici u vedoucí ŠJ a v jídelně.
  • Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Ilony Svobodové poslední dva pracovní dny v měsíci.
  • Obědy je nutné platit zálohově, tj. měsíc předem. Případný přeplatek je převeden do následujícího měsíce. Na konci školního roku je provedeno vyúčtování - případný přeplatek je rodičům vyplacen.
  • Pokud rodič neuhradí platbu včas, nebude dítěti žákovi/ žákyni ZŠ následující den oběd vydán. (Dítě nebude přijato do MŠ)
  • Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1.9. do 31.8.).
  • V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, protože v opačném případě dochází k porušení zákona 561/2004 Sb. o školním vzdělávání, který je škola povinna dodržovat. Pouze první den nepřítomnosti lze oběd vydat do jídlonosiče - viz. § 4 odst. 9), vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v kuchyni ZŠ.
  • Neodhlášený nevyzvednutý oběd propadá.

Podívejte se, co máme aktuálně dobrého » .

poslední aktuality

První školní den v Nové Vsi nad Popelkou

V pondělí 2.září jsme se opět sešli ve třídě naší základní školy v Nové Vsi nad Popelkou, abychom slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali nové prvňáčky.

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020

Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti k zápisu do naší Mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou, který se koná v pondělí 6.5.2019 v čase od 14:00 do 16:30.

Zápis prvňáčků do ZŠ na r. 2019/2020

Srdečně Vás s předškoláky zveme k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020, který proběhne 25. dubna 2019 v 16hod v prostorách Základní školy v Nové Vsi nad Popelkou. S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Masopust 2019

Ve čtvrtek 28.února se před samoobsluhou v Nové Vsi nad Popelkou sešly různé masky například: Masopust, Půst, hroznové víno, drak, král a další.

Hudební setkání se starými nástroji

Velkým zážitkem pro děti ze školy, školky i pro paní učitelky bylo hudební setkání s Michalelem Pospíšilem, které proběhlo v sále ZUŠ v Nové Pace.

Strana 1 z 8
Starší »