Přihlášení, platby

  • Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování . Podpisem přihlášky souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny, který je k dispozici u vedoucí ŠJ a v jídelně.
  • Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Ilony Svobodové poslední dva pracovní dny v měsíci.
  • Obědy je nutné platit zálohově, tj. měsíc předem. Případný přeplatek je převeden do následujícího měsíce. Na konci školního roku je provedeno vyúčtování - případný přeplatek je rodičům vyplacen.
  • Pokud rodič neuhradí platbu včas, nebude dítěti žákovi/ žákyni ZŠ následující den oběd vydán. (Dítě nebude přijato do MŠ)
  • Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1.9. do 31.8.).
  • V době nepřítomnosti žáka ve škole musí rodiče oběd odhlásit, protože v opačném případě dochází k porušení zákona 561/2004 Sb. o školním vzdělávání, který je škola povinna dodržovat. Pouze první den nepřítomnosti lze oběd vydat do jídlonosiče - viz. § 4 odst. 9), vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v kuchyni ZŠ.
  • Neodhlášený nevyzvednutý oběd propadá.

Podívejte se, co máme aktuálně dobrého » .

poslední aktuality

Informace rodičům – září 2021

Milí rodiče, 

těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu 1. 9. 2021 na školní zahradě, kde proběhne slavnostní přivítání prvňáčků. Od čtvrtka 2. 9. 2021 bude ve škole již možnost obědu a odpolední družiny. Dále bychom Vás chtěli informovat, že dne 2. 9., 6. 9. a 9. 9. proběhne ve škole dle nařízení MŠMT screeningové testování dětí antigenními testy. Testování bude probíhat stejně jako v minulém školním roce.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který se uskuteční ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2021. Tento rok bude z důvodu mimořádného opatření a nařízení vlády zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. V tomto roce bude z důvodu vyhlášení krizových opatření probíhat zápis bez osobní účasti dětí. Zápis proběhne v období od 19. dubna do 30. dubna 2021. Čtete dále pro podrobnosti...

Návrat dětí do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 se Vaše děti mohou konečně opět vrátit do školy. Abychom mohli školu otevřít, byla nám z MŠMT zaslána řada opatření, především povinné testování a používání chirurgických roušek (u dětí), případně respirátorů (u dospělých). 

Na ZŠ neprobíhá od 1. 3. 2021 prezenční výuka

Milí rodiče, prezenční výuka na základních a středních školách byla nařízením vlády od 1. 3. 2021 do 21.3. 2021 zrušena. Na naší základní škole neprobíhá tedy od 1. 3. 2021 prezenční výuka dětí. Výuka dětí pokračuje nadále formou distančního vzdělávání. Čtete dále pro podrobnosti...


Strana 1 z 10
Starší »