Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali k zápisu do naší mateřské školy, který se uskuteční ve dnech od 2. 5. do 16. 5. 2021. Tento rok bude z důvodu mimořádného opatření a nařízení vlády zápis do naší mateřské školy na školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Proto, pokud se rozhodnete pro naši mateřskou školu, prosím, postupujte následovně:

  • 1) Napište nám, prosím, co nejdříve email na adresu info@skolanovaves.cz, kde nás budete informovat o tom, že se chystáte Vaše dítě do naší mateřské školy zapsat. Do emailu napište jméno dítěte, věk a telefonní kontakt na Vás.
  • 2) Na našich stránkách ve složce DOKUMENTY » pod nadpisem Zápis MŠ naleznete formulář: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – jeho částí je potvrzení od lékaře o povinném očkování (zproštěni jsou pouze předškoláci).
    Tento formulář si, prosím, vytiskněte a vyplňte. Dále prosím přiložte kopii rodného listu dítěte. Všechny dokumenty pošlete buď poštou (musí byt poslány doporučeně), datovou schránkou (ID schránky: d34mftu) nebo je po telefonické domluvě na telefon. čísle 776 604 016 můžete doručit do školy osobně. Všechny dokumenty musí být doručeny do 16. 5. 2021, což je oficiální datum zápisu do naší mateřské školy.
  • 3) Dále Vás budeme informovat podle vyvíjející se situace. Rádi bychom, až to daná situace dovolí, uspořádali společné setkání a seznámení dětí a rodičů s našim školním prostředím. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. Číslo 776 604 016 nebo piště na info@skolanovaves.cz.

Co čeká děti v naší mateřské škole?

Jsme vesnická jednotřídní mateřská škola, kde se společně setkávají děti smíšeného věku od 2 do 6 let. Menší děti se tak u nás hezky zapojují do kolektivu a starší jim k tomu pomáhají a motivují je. Snažíme se vytvořit rodinné klima, jelikož pocit důvěry a také vzájemná spolupráce je pro nás i pro Vaše děti tím nejdůležitějším. Jsme blízko přírodě, tak mohou děti trávit čas na čerstvém vzduchu, procházkami po polních cestách či v lese. Pořádáme také mnoho dalších společných akcí jako je například velikonoční a vánoční vyrábění, vánoční besídka či odpoledne pro maminky.

Velmi Vám děkujeme za Vaši spolupráci a budeme se těšit na osobní setkání