Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vás tímto pozvali k zápisu do 1. třídy, který se uskuteční dne 28. 4. 2020. Tento rok bude z důvodu mimořádného opatření a nařízení vlády zápis do naší školy k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Proto, pokud se rozhodnete pro naši školu, prosím, postupujte následovně:

1) Napište nám, prosím, co nejdříve email na adresu info@skolanovaves.cz, kde nás budete informovat o tom, že se chystáte Vaše dítě do naší školy zapsat. Do emailu napište jméno dítěte, věk a telefonní kontakt na Vás.

2) Na našich stránkách ve složce DOKUMENTY »  pod nadpisem Zápis ZŠ naleznete 3 formuláře: Osobní dotazník, Zápisní list, Žádost – přihlášení k zápisu. Tyto formuláře si, prosím, vytiskněte a vyplněné je pošlete buď poštou (musí byt poslány doporučeně), datovou schránkou (ID schránky: d34mftu) nebo je po telefonické domluvě na telefon. čísle 776 604 016 můžete doručit do školy osobně. Všechny dokumenty musí být doručeny do 28. 4. 2020, což je oficiální datum zápisu.

3) Dále Vás budeme informovat podle vyvíjející se situace. Rádi bychom, až to daná situace dovolí, uspořádali společné setkání a seznámení dětí a rodičů s našim školním prostředím.

Pokud budete žádat o odklad svého dítěte, prosím, kontaktujte nás na tel čísle 776 604 016 a my Vám rádi poradíme, jak máte nyní postupovat.

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou, která nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. V bezpečném prostředí malé školy tak děti získávají kvalitní vzdělání a zároveň zde mají prostor pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Naší snahou je vést děti k samostatnosti, k radosti ze vzdělávání, k všestrannosti a k vzájemnému porozumění.

Od 1. třídy se děti učí anglický jazyk, hrají divadlo, starají se o školní zahrádku, vyrábí ze dřeva, učí se hrát na flétnu a mnoho dalšího. Školáci mají možnost navštěvovat školní družinu a různé kroužky. Mimo školní vyučování pořádáme mnoho dalších společných akcí, které jsou spojeny se svátky v roce – např. Masopust, Vynášení Moreny, velikonoční a vánoční vyrábění, odpoledne pro maminky atd.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. Číslo 776 604 016 nebo piště na info@skolanovaves.cz.

Velmi Vám děkujeme za Vaši spolupráci a budeme se těšit na osobní setkání

Mgr. Zuzana Boučková, 
v zastoupení ředitelky školy