Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. V tomto roce bude z důvodu vyhlášení krizových opatření probíhat zápis bez osobní účasti dětí. Zápis proběhne v období od 19. dubna do 30. dubna 2021.

Pokud se rozhodnete pro naši školu, prosím, postupujte prosím následovně

  • Napište nám, prosím, co nejdříve e-mail na adresu info@skolanovaves.cz, kde nás budete informovat o tom, že se chystáte Vaše dítě do naší školy zapsat. Do emailu napište jméno dítěte, věk a telefonní kontakt na Vás.
  • Na našich stránkách ve složce DOKUMENTY pod nadpisem Zápis ZŠ naleznete 3 formuláře: Osobní dotazník, Zápisní list, Žádost - přihlášení k zápisu. Tyto formuláře si, prosím, vytiskněte a vyplněné je pošlete buď poštou (musí byt poslány doporučeně), datovou schránkou (ID schránky: d34mftu) nebo je po telefonické domluvě na telefon. čísle 776 604 016 můžete doručit do školy osobně. Všechny dokumenty musí být do školy doručeny v období od 19.4. do 30.4. 2021, což je oficiální období určené k zápisu.
  • Dále Vás budeme informovat podle vyvíjející se situace. Rádi bychom, až to daná situace dovolí, uspořádali společné setkání a seznámení dětí a rodičů s naším školním prostředím.

Pokud budete žádat o odklad svého dítěte, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 776 604 016 a my Vám rádi poradíme, jak máte postupovat.

Co čeká děti v naší škole

Jsme malotřídní škola s rodinnou atmosférou, která nám umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. V bezpečném prostředí malé školy tak děti získávají kvalitní vzdělání a zároveň zde mají prostor pro zdravý rozvoj jejich osobnosti. Naší snahou je vést děti k samostatnosti, k radosti ze vzdělávání, k všestrannosti a k vzájemnému porozumění.

Od 1. třídy se děti učí anglický jazyk, hrají divadlo, starají se o školní zahrádku, vyrábí ze dřeva, učí se hrát na flétnu a mnoho dalšího. Školáci mají možnost navštěvovat školní družinu a různé kroužky. Mimo školní vyučování pořádáme mnoho dalších společných akcí, které jsou spojeny se svátky v roce - např. Masopust, Vynášení Moreny, velikonoční a vánoční vyrábění, odpoledne pro maminky atd.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel. Číslo 776 604 016 nebo piště na info@skolanovaves.cz.

Těšíme se na Vás

Za kolektiv školy
Mgr. Zuzana Boučková