Zahájení školního roku 2014/2015

V pondělí 1. září jsme se sešli znovu po prázdninách, abychom společně zahájili nový školní rok.

Do naší školičky jsme přivítali čtyři nové prvňáčky – Elen Velebilovou, Karolínku Matysovou, Klárku Konopáčovou , Honzíka Greifa a také děti ze třetího a čtvrtého ročníku.

Děti i jejich rodiče přišla přivítat také paní starostka Marie Kynčlová, která obdarovala prvňáčky flétničkou, na kterou se budou v hodinách HV učit hrát. Darovaná kytička pak potěšila prvňáčky i jejich maminky, které si společně s ostatními rodiči nenechali ujít tento důležitý den v životě jejich dětí.

Po prázdninách zahájila svůj provoz také mateřská školka, ve které je zapsáno 24 dětí.

Jako každý rok jsme naplánovali společné akce, které nás provedou průběhem roku, jeho svátky a ročními obdobími např. Podzimní vyrábění, Martinské setkání, Vánoční besídka, Masopust a další. Těšíme se na společné setkání dětí, rodičů, učitelů a přátel z mateřské školky i základní školy.

Do dalšího školního roku přeji všem učitelům, rodičům a dětem hodně trpělivosti, sil a zdraví, také radost z tvoření, učení a společného setkávání.

Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová