Vánoční besídka s vyráběním

Vánoční besídka s vyráběním
Vánoční besídka s vyráběním
Vánoční besídka s vyráběním
Přejít do fotogalerie...

Před Vánoci jsme se opět sešli, abychom se vánočně naladili. Nejprve jsme shlédli betlémský příběh o narození Ježíška v podání šikovných školáků s doprovodem nástrojů pod vedením paní ředitelky. Děti z MŠ si připravili krátké pásmo básniček a písniček s pohybem, něco také přidaly i paní učitelky, aby v tom děti nenechaly samotné. Pobavily je děti i rodiče. Po vánočním naladění jsme se všichni společně vrhli do vyrábění s vánoční tématikou. Vznikaly krásné tradiční jablíčkové svícínky, skládané hvězdy z papíru a další vánoční dekorace.