První školní den v Nové Vsi nad Popelkou

První školní den v Nové Vsi nad Popelkou
První školní den v Nové Vsi nad Popelkou

V pondělí 2.září jsme se opět sešli ve třídě naší základní školy v Nové Vsi nad Popelkou, abychom slavnostně zahájili nový školní rok a hlavně přivítali nové prvňáčky, kteří v tento den vkročili do třídy vůbec poprvé.

Hodně úspěchů, radosti z učení a také trpělivosti nám všem přišel popřát pan starosta Vladimír Tomášek společně s paní Marií Kynčlovou, dlouholetou pedagožkou a bývalou paní starostkou, také rodiče a prarodiče prvňáčků i některých starších dětí. Všichni jsme prožili příjemné dopoledne. Novým prvňáčkům předali pan Tomášek a paní Kynčlová na uvítanou dárky - květinu a zobcovou flétnu. Pak jsme všichni vyslechli krásný příběh o slunečnicových semínkách od paní třídní učitelky Mgr. Kateřiny Emeriaud Jandové, vzájemně jsme se představili a něco málo se o sobě dozvěděli. Nakonec jsme si ještě jednou popřáli hodně radosti z poznávání nového, z poznávání se navzájem, vzájemné porozumění i trpělivost.

Na cestu domů věnovala paní třídní učitelka všem dětem, nejen prvňáčkům, zářivou slunečnici, aby pak odcházely ze školy se stejně rozzářenými úsměvy na tvářích. Přeji nám všem, abychom si v sobě zachovali tuto vzpomínku na veselé dětské obličeje a aby nás tato vzpomínka dokázala hřát i za studených zimních dnů.

Mgr. Zuzana Boučková, v zastoupení ředitelky organizace