Návrat dětí do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 se Vaše děti mohou konečně opět vrátit do školy. Abychom mohli školu otevřít, byla nám z MŠMT zaslána řada opatření, především povinné testování a používání chirurgických roušek (u dětí), případně respirátorů (u dospělých). 

Testování: Umožníme samotestování dětí ve škole, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování pod vedením třídního učitele. (Informace naleznete na: https://testovani.edu.cz/pro-rodice ) Pro rodiče, kteří chtějí testovat děti sami, bude vyhrazena k tomuto účelu zvláštní místnost. Testování se netýká dětí, které onemocnění (covid) prodělaly, a jsou tudíž 90 dnů od pozitivního nálezu od testování osvobozeny. V těchto případech prosíme o lékařské potvrzení o prodělání nemoci. 

Žák nemůže být k účasti na testování nucen a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Bohužel důsledkem neúčasti je nemožnost přítomnosti na prezenčním vzdělávání. Škola pak bude postupovat jako při běžné absenci. Pokud se tedy žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona, ale poskytne přiměřenou formu studijní podpory jako při nemoci. Základním pravidlem, které musíme všichni dodržovat, je, že do školy budou chodit pouze zjevně zdravé děti a kolegové (tj. u kterých nejsou přítomny evidentní známky respiračního onemocnění, jako je kašel, rýma, teplota, bolesti hlavy, svalů a kloubů).

Děkujeme Vám za pochopení a podporu. V případě potřeby napište nebo zavolejte
Za kolektiv školy Mgr. Zuzana Boučková