Informace k opětovnému otevření ZŠ a MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 opět otevíráme základní školu a pro Vaše děti bude opět možnost výuky v prostorách naší školy. Od 18. 5. 2020 bude též znovu otevřená mateřská škola.

Abychom mohli školu pro Vaše děti znovu otevřít, musíme splňovat nařízení vydaná MŠMT. Na základě těchto nařízení vydala naše škola pokyny – pokyn pro MŠ a pokyn pro ZŠ naleznete ve složce Dokumenty. V pokynech jsou uvedeny některé zásady, které budou muset dodržovat pedagogičtí a provozní pracovníci, žáci i rodiče dětí. Prosíme Vás o jejich přečtení. Jsou tam popsané různé body jako například příchod a odchod dětí ze školy, jak to bude s nošením roušek v prostorách školy, jaká hygienická opatření budou muset děti i zaměstnanci dodržovat atd.

Součástí tohoto pokynu jsou dvě čestná prohlášení - první se týká neexistence příznaků virového inf. onemocnění a seznámení s tím, kdo jsou osoby s rizikovými faktory, ve druhém prohlášení potvrzujete, že jste byli seznámeni s pokynem, jak bude probíhat provoz základní školy od 25. 5. 2020 a provoz mateřské školy od 18.5.2020. Tyto dvě podepsaná prohlášení doručte prosím nejpozději dne 25. 5. 2020 pro děti ze ZŠ, nejpozději dne 18. 5. 2020 pro děti MŠ. Bez těchto dvou podepsaných prohlášení by se děti nemohly účastnit vzdělávacího procesu v budově školy.

Tento způsob osobní výuky ve škole není pro žáky 1. stupně a pro předškolní děti od 25. 5. 2020 povinný. Pokud se rozhodnete pokračovat ve výuce na dálku - z domova, bude Vám tento způsob naší školou nadále umožněn.

Pokud se budete chtít na něco zeptat ohledně provozu školy, pište na e-mailovou adresu info@skolanovaves.cz nebo volejte na tel. číslo 776 604 016. I my Vás budeme nadále kontaktovat v případě nových nařízení či změn.

Mgr. Zuzana Boučková,
v zastoupení ředitelky organizace