Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Zápis do MŠ na rok 2017/2018

Zveme Vás k zápisu do Mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou

Srdečně zveme všechny rodiče, kteří hledají mateřskou školu s rodinnou atmosférou, otevřeným a vstřícným přístupem a v blízkosti přírody, k zápisu do Mateřské školy v Nové Vsi nad Popelkou.

Jsme taková ne-obyčejná vesnická školka, která sídlí v budově společně se základní školou. Děti v MŠ jsou dohromady v  jedné třídě, od malinkatých dvouletých dětí až po předškoláky. Díky tomu se děti učí spolu vzájemně spolupracovat, komunikovat , vzájemně si pomáhat a být ohleduplné a to jak při hře, společné vycházce do okolní přírody i například při oblékání. Snažíme se vytvořit pro děti i rodiče důvěrné a rodinné prostředí a naší snahou je vycházet si vzájemně vstříc. Toto se nám zatím daří díky otevřené komunikaci. Společně trávíme tvořivá odpoledne při podzimním, jarním a vánočním vyrábění. Společně prožíváme koloběh roku a oživujeme původní tradice jako je například svátek Sv.Martina, otevírání adventu, masopustní karneval, vynášení zimy ze vsi, pálení čarodějnic nebo také společně slavíme den maminek a slavnostně pasujeme děti na školáky. Všechny tyto aktivity jsou pro děti výjimečným zážitkem a vždy se na ně moc těší.

S dětmi také jezdíme na plavání, podle možností bruslíme, navštěvujeme divadla a maňásková představení. Starší děti mají možnost výuky angličtiny pod vedením paní učitelky Duškové.

Srdečně tedy zveme k zápisu do naší školky nejen novoveské rodiče a to ve středu 10.5. 2017 od 14hod do 17hod v prostorách naší školy. S sebou prosím přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Těšíme se na shledanou, učitelky MŠ ze ZŠ a MŠ Nová Ves nad Popelkou